پلتفرم های معاملاتی

تحلیل زمانی در بورس

رکورد بی سابقه تورم اجاره در تیر ماه 1401+نمودار

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با موقعیت مشابه خود در سال گذشته همان تورم نقطه ای است. این متغیر در کل کشور برابر با 54 درصد درج شده که در بازه 26 ساله اقتصاد ایران سابقه نداشته است.

رکورد بی سابقه تورم اجاره در تیر ماه 1401+نمودار

به گزارش اقتصادنیوز، در تورم اولین ماه تابستانی کشور چند اتفاق تحلیل زمانی در بورس مهم رخ داده است. نخست در این ماه تورم ماهانه با افت 7.6 واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و در نهایت به 4.6 درصد رسیده است.این ارقام نشان می دهد سرعت تورم کم شده اما هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. اتفاق مهم دیگر به رکوردزنی سهم اجاره در این ماه اشاره داشته است.

در نهایت رشد ماهانه قیمت ها در تیر ماه موجب شد تا سومین اتفاق رکوردزنی تورم نقطه ای در کشور باشد. طبق داده های آماری این تورم در بازه 26 ساله بیشترین سطح را داشته است. برای توضیح سه ادعای فوق کافی است روند داده های مرکز آمار تحلیل زمانی در بورس را در بازه های مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

رکوردزنی 20 ماهه تورم ماهانه در تیر ماه 1401

زمانی که تورم ماهانه خرداد ماه به 12.2 درصد رسید نظرات کارشناسی پیرامون این موضوع آن بود که تورم یک شوک مقطعی دریافت کرده است. در ماه پیش تحلیل گران معتقد بودند این شوک گذرا بوده و در ماه های بعد کنترل خواهد شد. اما اکنون تورم تیر نشان می دهد هنوز راه بیشتری تا کاهش تورم مانده است.

در همین رابطه اگر داده خرداد را یک استثنای آماری بدانیم و آن را از مقایسه حذف کنیم مشاهده می شود تورم تیر در قیاس با 20 ماه گذشته سطح بالایی داشته است. یعنی از فروردین ماه 1399 تاکنون ثبت این شاخص بی سابقه بوده است.

این درحالی است که البته نمی توان از تغییر ایجاد شده از شوک ناگهانی خرداد چشم پوشی کرد. این موضوع موجب می شود تا تورم نقطه ای تحت تاثیر رشد شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه رکورد بی سابقه را در 26 سال گذشته ثبت کند.

تورم

رکوردزنی 26 ساله در تورم نقطه ای

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با موقعیت مشابه خود در سال گذشته همان تورم نقطه ای است. این متغیر در کل کشور برابر با 54 درصد درج شده که در بازه 26 ساله اقتصاد ایران سابقه نداشته است.

پیش از این در خرداد 1374 تورم نقطه ای به 59.09 درصد رسیده که در 40 ساله اقتصاد ایران بالاترین میزان این شاخص در نقاط شهری به حساب می آید. در ادامه از سال 1375 تاکنون بالاترین سطح در خرداد 1401 بوده که در کل کشور برابر با 52.5 درصد بوده و در اردیبهشت ماه 98 نیز سومین رکورد ثبت شده که معادل با 52.1 درصد بوده است. اکنون تورم 54 درصدی تیر ماه بالاترین سطح در بازه 26 ساله به شمار می آید.

تفکیک تورم نقطه ای در این ماه نیز نشان می دهد تورم نقاط شهری در بازه سالانه تیر ماه برابر با 52.8 درصد بوده و این شاخص در نقاط روستایی معادل با 60.2 درصد به ثبت رسیده است.

تورم نقطه ای در گروه‌های خوراکی و غیر خوراکی نیز نشان می دهد سهم افزایش قیمت ها در مقایسه سالانه در خوراکی ها برابر با 86 درصد در کل کشور بوده است. این افزایش در کالاهای غیرخوراکی معادل با 36.9 به ثبت رسیده است.

اما در مقایسه سهم افزایش قیمت ها درتورم ماهانه مشاهده می شود بیشترین سهم را در ماه جاری بخش اجاره داشته است.

رکوردزنی سهم اجاره در تورم تیر ماه

تورم هر ماه را طبق داده های مرکز آمار می توان در بخش های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. براساس محاسبات این مرکز هر کدام از بخش ها سهمی را در سبد مصرفی خانوارهای کشور داشته و رشد قیمت در آن ها می تواند گویای سهم این بخش ها در رشد تورم ماهانه داشته باشد.حاصل ضرب سهم در تورم ماهانه هر کدام از بخش های مصرفی نشان می دهد هر شاخه چه تاثیر و سهمی را در رشد ماهانه قیمت ها داشته است.

در همین رابطه داده های مرکز آمار در این ماه نشان می دهد با توجه به رشد 3.9 درصدی و وزن سبد مصرفی 30.72 درصدی اجاره در تیر 1401، سهم این بخش در تورم برابر تحلیل زمانی در بورس با 1.2 درصد بوده که بیشترین میزان در این ماه به حساب می آید.

در تحلیل زمانی در بورس ادامه دومین سهم با 0.6 واحد درصد کم تر به گوشت تعلق داشته است. بهداشت و درمان و نان و غلات نیز به ترتیب رده های سوم و چهارم را در این ماه ثبت کرده اند.

در نهایت سهم سبزیجات در تورم ماهانه برابر 0.1 درصد بوده که کمترین سهم را در افزایش سطح عمومی قیمت ها در بعد ماهانه به ثبت رسانده است. در تحلیل زمانی در بورس نهایت مشاهدات آماری نشان می دهند تورم ماهانه در برخی کالاهای خوراکی سرعت رشد پایین تر و در برخی دیگر سرعت رشد بالاتری داشته است. این در حالی است که در این میان اجاره با سهم بالای خود در تورم این ماه نقش اصلی را در افزایش قیمت ماهانه داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا