نمایندگی فارکس در ایران

بازده سرمایه گذاری

نکته کلیدی: فهمیدن اینکه مشتری شما در رسانه های اجتماعی از شما چه چیزی می خواهد نقطه شروعی برای فهمیدن، تعریف کردن، اندازه گیری و نسبت دادن صحیح ROI است.

تحقیق جدید بازده سرمایه گذاری در رسانه‌‌های اجتماعی

تحقیق جدید بازده سرمایه گذاری در در رسانه‌‌های اجتماعی

آیا در تلاش هستید بازده سرمایه گذاری (ROI) فعالیت‌های خود در رسانه‌‌های اجتماعی را ارزیابی کنید؟ چنین به نظر می‌رسد که در این راه تنها نیستید.

در این مقاله، دیدگاه‌هایی را از تحقیقاتی جدید دریافت خواهید کرد که چالش قدیمی بازده سرمایه گذاری را به میان می‌کشد.

۱: ارزیابی بازده سرمایه گذاری همچنان بزرگترین چالش بازاریابان است

بر طبق “گزارش صنعت بازاریابی رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۸ از Social Media Examiner، تنها ۱۰% از پاسخ دهندگان مطمئن هستند که می‌توانند ROI یا بازده سرمایه گذاری خودر را اندازه گیری کنند. ۵۶ درصد از آنها یا مطمئن نیستند یا اینکه با این ادعا مخالف‌اند.

گزارش شاخص Social Sprout در سال ۲۰۱۸: بر لزوم پیکربندی و باز تعریف دوباره این احساس جمعی تأکید می‌کند، و بیان می کند که ۵۵ درصد از ۲,۰۶۰ بازاریاب اجتماعی پاسخ دادند که اندازه گیری بازده سرمایه گذاری بزرگترین چالش آنها است.

علاوه بر این، ۶ درصد از بازاریابان در مورد بازده سرمایه گذاری با همکاران و رئیسان خود حرفی نمی‌زنند.

نکته کلیدی: بازده سرمایه گذاری (ROI) هنوز هم یک چالش حل نشده برای صنعت رسانه های اجتماعی است، که به سکوتی سنگین در مورد عملکرد ROI رسانه‌های اجتماعی منتهی می‌شود.

۲: آگاهی از برند باعث تقویت فروش به عنوان یک هدف و سود بازاریابی می شود

تحقیق Sprout Social به این نتیجه رسید که ۸۰% از بازاریابان افزایش آگاهی از برند را به عنوان هدف خود تعیین کرده‌اند، در حالی که ۶۵ درصد از آنها پذیرش اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.

بازده سرمایه گذاری - ارزیابی بازده سرمایه گذاری

به علاوه، این آمار با گزارش سال ۲۰۱۸ از Social Media Examiner هم‌خوانی دارد، که بیان کرد حدود ۸۷% از بازاریابان پاسخ دهنده مزیت‌های به دست آمده از تلاش‌هایشان در رسانه‌های جمعی را باعث ارتباط بیشتر با کسب و کارشان می‌دانند. تنها ۵۳% از پاسخ دهندگان فروش را به عنوان سود نهایی خود معرفی کردند.

نکته کلیدی: برای ارزیابی دقیق ROI، بازاریابان باید هدف اولیه خود را تعریف کرده و شاخص کلیدی عملکردی هماهنگ با آن هدف را گسترش دهند.

اگر بازاریابان به دنبال محتوایی عالی هستند که آگاهی از برند را افزایش می دهد، راه ایجاد ROI آنها باید تغییر یابد. ROI برای ارزیابی فروش‌های مستقیم مناسب است، اما آگاهی از برند را تنها می توان به فروش نسبت داد، نه اینکه به صورت مستقیم با آن در ارتباط باشد. البته آگاهی از برند یک بخش بنیادین از هر فروش سالم و پایدار است.

دوراهی بازده سرمایه گذاری فروش مستقیم و آگاهی از برند

سلایق محتوایی مصرف کنندگان با ارزیابی بازده سرمایه گذاری فروش‌های مستقیم هم راستا نیستند.

به علاوه داده های مربوط به بخش بازاریابی، تحقیق Social Sprout همچنین دارای ایده های ۱,۲۵۳ مصرف کننده بود که از آنها پرسیده شده بود که در رسانه‌های اجتماعی از برندهای مختلف چه چیزی می‌خواهند. نتایج آن؟

مصرف کنندگان از برندها می‌خواهند که مطالبی را به آنها عرضه کنند که باعث یادگیری و کمک به آنها می‌شوند، نه محتوایی که تنها به دنبال فروش است. اینگونه به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های ارجح کنونی این است که اطلاعاتی را در مورد محصولات و خدمات در اختیار مصرف کنندگان بگذارند که هنوز در نقطه خرید نیستند و راه‌های آگاهی از برند را افزایش دهند تا روند فروش به انجام برسد.

با نگاهی عمیق‌تر به اینکه مصرف کنندگان از برندها چه می‌خواهند، و با کنار گذاشتن این حقیقت که ۷۲% مردم از چیزهای مجانی خوششان می‌آید، مصرف کنندگان خواهان پست‌های مربوط به آگاهی از برند و بررسی محصولات هستند. در واقع، ۶۰ درصد از مصرف کنندگان در این تحقیق خواهان پست‌هایی بودند که اطلاعاتی را در مورد محصولات جدید در اختیارشان می‌گذاشت و ۵۹ درصد آنان خواهان مطالب آموزشی بودند.

و مصرف کنندگان این محتوا را در چه قالبی می‌خواهند؟ از طریق لینک‌هایی که به اطلاعات بیشتر در مورد برند یا محصولات در دسترس ختم می‌شوند.

نکته کلیدی: فهمیدن اینکه مشتری شما در رسانه های اجتماعی از شما چه چیزی می خواهد نقطه شروعی برای فهمیدن، تعریف کردن، اندازه گیری و نسبت دادن صحیح ROI است.

به علاوه دسته بندی محتوای مطلوب، بازاریابان اجتماعی همچنین باید نوع محتوای خواسته شده توسط مصرف کنندگان را نیز در نظر بگیرند.

گفتن این نکته شایان ذکر است که همه محصولات و خدمات مخاطبین یکسانی ندارند. بعضی از مخاطبین واکنش چندان مناسبی به فعالیت‌های مربوط به رسانه‌های جمعی نخواهند داشت که شامل فروش مستقیم است، اما بعضی دیگر از مشتریان خلاف این خواهند بود. بعضی از افراد لینک‌ها را ترجیح می‌دهند و بعضی دیگر از ویدیو خوششان می‌آید.

بازده سرمایه گذاری - فروش مستقیم و آگاهی از برند

برای هماهنگ ساختن محتوا و تحویل آن به مخاطبین خاص، تحقیقاتی را به انجام برسانید یا اینکه پایگاه داده خود را تحلیل کنید تا پست هایی را شناسایی کنید که موفقیت بیشتری بازده سرمایه گذاری داشته اند، سپس آن پست‌ها را در دسته بندی‌های آموزشی، سرگرمی و الهام بخش قرار دهید.

نتیجه گیری

در رسانه‌های اجتماعی جایی برای فروش اجتماعی وجود دارد که در حال گسترش است، اما مصرف کنندگان می‌خواهند که بیشینه فعالیت‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی در مراحل بنیادین هرم فروش باقی بماند. در واقع، تحقیق جدید Sprout Social نشان می‌دهد که بازاریابان بر روی فرآهم آوردن محتوایی تمرکز کرده‌اند که آگاهی از برند را افزایش می‌دهد.

با این حال، اگر همان بازاریابان تلاش های ROI خود را به سمت فروش مستقیم منعطف کنند، عدم ارتباط مشخصی بین چیزی که آنها انجام می‌دهند و چیزی که در واقع ارزیابی می‌کنند وجود خواهد داشت، و شاید به همین دلیل باشد که تنها ۱۰% از بازاریابان با اطمینان می‌توانند در مورد ROI خود گزارش دهند.

تلاش برای دنبال کردن فعالیت‌هایی که می‌توانند به فروش‌ها مربوط باشند، اما در انتها به فروش ختم نمی‌شوند، ممکن است باعث به هم ریختن ROI شود. به جای آن، بازاریابان رسانه‌های اجتماعی باید ارزش انواع مختلف آن دسته از فعالیت‌ها را گزارش دهند که در رسانه‌های اجتماعی در حال رخ دادن است.

برای مثال، اگر مصرف کنندگان خواهان لینک هایی در مورد اطلاعاتی بنیادین در مورد محصولات هستند و بازاریابان اجتماعی نیز بر روی همین هدف تمرکز کرده‌اند، زمان آن است که بیش از قبل معیارهای مرتبط با آگاهی از برند را در نظر بگیرید. دنبال کردن نظرات، دسترسی، به کارگیری، بررسی‌های ویدیویی و همچنین رشد مخاطبین فهم بسیار بیشتری را در مورد آگاهی از برند در اختیار بازاریابان قرار خواهند داد و همچنین ارزشی که این آگاهی برای کسب و کار فراهم می کند.

آگاهی از برند باعث پیشرفت برند خواهد شد. بررسی محصول باعث آگاهی بیشتر از آن محصول خواهد شد. و فعالیت فروش باعث فروش مستقیم. ارائه آموزش‌های مستقیم در این مورد می‌تواند تاثیر کلی رسانه‌های اجتماعی را بازده سرمایه گذاری در رشد کسب و کار بیش از پیش مشخص سازد.

بازده سرمایه گذاری - رشد کسب و کار

اگر این پیکربندی دوباره در ارزیابی‌های بازده سرمایه گذاری انجام پذیرد، صنعت رسانه‌های اجتماعی یکی از بزرگترین چالش‌های خود را برطرف خواهد کرد و همچنین شفافیت و شناسایی ارزشی که رسانه های اجتماعی برای رشد تجاری به ارمغان می آورند بهبود چشمگیری خواهند داشت.

نظر شما چیست؟ شما چگونه ارزش فعالیت های اجتماعی خودتان را ارزیابی می کنید؟ افکار خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

با دپارتمان شبکه های اجتماعی نوین مارکتینگ در تماس باشید تا بهترین راهکارهای برای توسعه بازاریابی شما در این صنعت برای شما آماده شود.

جاماندگی سود بانکی از صندوق‌های کم ریسک

دنياي اقتصاد : سقف سود بانکی تعیین شده برای سپرده‌های بانکی نسبت به سایر ابزارهای مالی کمتر است. افزایش شکاف میان بازدهی مربوط به سپرده بانکی و سایر بازار‌ها باعث می‌شود که افراد به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دیگر بازارها وارد شوند. که این موضوع سبب خارج شدن منابع از بانک‌ها می‌شود. یکی از بازارهای کم ریسک که می‌تواند بازدهی بالاتری از سود بانکی عاید سرمایه‌گذار کند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که افراد با ورود به بازار سرمایه می‌توانند سودی حدود ۳۰ درصد با ریسک پایین داشته باشند. بررسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی‌‌های سه ماهه، شش ماهه و یک ساله آنها مشخص می‌کند که افراد می‌توانند با اعتماد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود، حداقل ریسک موجود در بازار سرمایه را بپذیرند و از مزایای این بازار بهره‌مند شوند.

p28 new copy

آیا می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری با ریسک پایین و بازدهی بیشتر از سپرده بانکی انجام داد؟

بورس، بازاری سازمان‌‌یافته است که به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار طبقه‌‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه مورد معامله قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه‌‌ای است که در آن سهام شرکت‌‌های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش می‌شود و از سویی محلی برای جمع‌آوری پس‌‌انداز و نقدینگی بخش خصوصی به‌‌منظور انجام پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری بلندمدت است. در شرایط مطلوب اقتصادی، به وسیله بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی فراهم می‌شود. به‌طور کلی وجود بورس مردم را به پس‌‌انداز تشویق می‌کند و بدین‌‌ وسیله باعث به‌‌کارگیری پس‌‌انداز مردم در فعالیت‌‌های اقتصادی می‌شود. طبق آمار شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تعداد افرادی که در ایران کد سهامداری (کد معاملاتی) دریافت کرده‌‌اند از 6/ 9 میلیون نفر فراتر رفته است. اما افراد هیچ‌گاه به دلیل ایجاد رونق در یک بازار به بازاری وارد نمی‌شوند. بلکه همه افراد به دنبال رسیدن به بازدهی بیشتر، ریسک کمتر و قدرت نقدشوندگی بالا هستند. بر اساس گزارش «منوی سرمایه‌‌گذاری در 15 بانک» که ۷ تیر ماه سال جاری منتشر شد، بهترین بازدهی بانکی در کشور برای سرمایه‌های پایین‌تر از 100 میلیون تومان بازدهی 20 درصدی سالانه است که افراد می‌توانند بدون احتساب نرخ شکست، اصل پول و سود خود را پس از گذشت یک ماه برداشت کنند. در گزارش حاضر «دنیای اقتصاد» در جست‌وجوی بازدهی بالاتری از سود بانکی، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری را بررسی کرده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم

سرمایه‌گذاری در بورس و بهره‌مندی از مزایای این بازار، با دو روش مستقیم و غیر‌مستقیم انجام می‌شود. در روش سرمایه‌گذاری مستقیم فرد شخصا اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند که این کار به دلیل ماهیت نوسانی بورس نیاز به مهارت بالایی دارد. اما روش سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم مناسب افرادی است که به دلایل مختلف نمی‌خواهند به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کنند. در این روش فرد سرمایه‌گذار، مدیریت سرمایه خود را به دست افرادی می‌‌سپارد که هم مهارت و دانش مالی بالایی دارند و هم بیشتر زمان خود را مستقیما صرف بررسی تحلیل گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه سرمایه فرد توسط یک تیم حرفه‌‌ای مدیریت خواهد شد. در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری به صورت غیر‌مستقیم می‌توان از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا با استفاده از شرکت‌‌های سبدگردان اقدام کرد.

یک صندوق سرمایه‌گذاری مجموعه‌‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است. یک صندوق را می‌توان به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول‌‌های خود را روی هم می‌‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. با سرمایه‌گذاری در یک صندوق، سرمایه فرد بخشی از کل سرمایه صندوق می‌شود و در نتیجه فرد در سود یا زیان صندوق به نسبت سرمایه خود از کل سرمایه صندوق، سهیم خواهد بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلفی دارند و هرکدام از آنها ویژگی‌‌های مخصوص به خود را دارند که در ادامه انواع آنها بررسی می‌شود.

انواع صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق‌ها بر اساس نوع فعالیت، ترکیب دارایی‌‌ها و در نتیجه میزان ریسک و بازده به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در بین انواع صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های با درآمد ثابت، مختلط، سهامی و مبتنی بر سکه طلا، پرمخاطب‌‌ترین صندوق‌های بورس هستند که سه صندوق اول مربوط به بازار سهام و مورد آخر مربوط به بازار کالا است. در حال حاضر بر اساس اطلاعات منتشر شده در مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، 335 صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد که جمع ارزش خالص دارایی آنها حدودا 631 هزار میلیارد تومان ثبت شده است. در میان این 335 صندوق 107 صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 9 صندوق مبتنی بر سپرده کالایی، 91 صندوق در سهام، 22 صندوق مختلط، 81 صندوق اختصاصی بازار‌‌‌‌گردانی، 14 صندوق جسورانه، یک صندوق پروژه‌‌ای، 4 صندوق زمین و ساختمان، 3 صندوق خصوصی و 3 صندوق در صندوق (فرا‌صندوق) وجود دارد. از میان این 10 نوع صندوق4 نوع از آنها بیشتر مورد توجه و استفاده افراد حقیقی قرار می‌گیرد.

صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت، یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که معمولا سود پیش‌بینی‌شده مطمئن‌تری از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. مدیران صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوق‌ها را عمدتا به خرید اوراق بهادار کم‌‌ریسک اختصاص می‌دهند. بازدهی سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌ها قبل از سال 1399بدون ریسک بود ولی در حال حاضر باید توجه داشت که با اینکه هنوز در نام این نوع از صندوق‌ها «درآمد ثابت» باقی مانده است ولی دیگر بازدهی آنها کاملا ثابت و بدون ریسک نیست. به عنوان مثال، طی یک سال گذشته (منتهی به 19 تیر ۱۴۰۱) از میان 107 صندوق درآمد ثابت، 2 صندوق بازدهی منفی، 3 صندوق بازدهی کمتر از ۱۰ درصد داشته و بازدهی 15 صندوق اعلام‌نشده است. در سال 99 که شاخص کل بورس ایران با ریزش شدیدی مواجه شد، سازمان بورس تغییراتی در اساسنامه صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد کرد تا این صندوق‌ها با سهم مشخصی (حداقل و حداکثر مجاز) در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند و بعد از ایجاد این تغییرات در اساسنامه این نوع صندوق‌ها بود که دیگر بدون ریسک بودن این صندوق‌ها از دست رفت. با وجود این معمولا سود در این نوع صندوق‌ها در حدود سپرده‌های بانکی قرار دارد هرچند که بسیاری از آنها در طول دوره‌های بلندمدت بازدهی بالاتری از سپرده‌های بانکی داشته‌‌اند.

صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در سهام، صندوق‌هایی در بازار سهام هستند که عمده دارایی آنها در سهام سرمایه‌‌گذاری می‌شود. بازدهی آنها نیز بیش از هر چیز دیگری از شرایط کلی بازار سرمایه تاثیر می‌‌پذیرد. بنابر این ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطمئنا بیشتر از صندوق‌های با درآمد ثابت است. طبیعتا به دلیل رابطه عکس میزان بازدهی و ریسک، امکان دریافت بازدهی‌های بالاتر از صندوق‌های با درآمد ثابت، در این نوع از صندوق‌ها وجود دارد. در حال حاضر 91 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در بازار سرمایه وجود دارد که از میان آنها 7 صندوق دارای بازدهی منفی و 21 صندوق دارای بازدهی سالانه پایین‌تر از ۱۰ درصد هستند. صندوق‌های مختلط: حدود نیمی از دارایی این صندوق‌ها در اوراق با درآمد ثابت و نیم دیگر در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین ریسک و بازدهی صندوق‌های مختلط، بین صندوق‌های با درآمد ثابت و سهامی قرار می‌گیرد. همچنین به گفته کارشناسان این نوع از صندوق‌ها مزایای سهام و اوراق درآمد ثابت را دارند. با وجود این در حال حاضر 22 صندوق سرمایه‌گذاری مختلط وجود دارد که از میان آنها تنها 8 مورد بازدهی یک ساله بین 20 تا 30 درصد ثبت کرده‌‌اند و هیچ‌کدام از صندوق‌های مختلط موجود به بازدهی سالانه 30 درصد نرسیده‌‌اند.

صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی: این نوع صندوق‌ها یا بر اساس کالاهای کشاورزی یا بر اساس سکه طلا هستند. عمده دارایی صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا، به سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه‌‌ طلا که در بازار سرمایه معامله می‌شوند، تخصیص پیدا می‌کند. در حال حاضر به دلیل بالارفتن نرخ ارز و انتظارات افزایشی قیمت‌‌ها، استقبال بیشتری از این نوع صندوق‌ها وجود دارد. بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا تقریبا مشابه بازدهی سکه طلا بوده و ریسک سرمایه‌گذاری در آنها بالاست. بازدهی در این نوع از صندوق‌ها که در نوع صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی قرار می‌گیرد، مطمئن نیست، چرا که احتمال ریزش بازدهی این صندوق‌ها با ریزش قیمت‌ها وجود دارد. از طرفی مسائلی مانند پاندمی کرونا و بازارهای جهانی تاثیر بالایی بر بازدهی این نوع از صندوق‌ها دارند. در حال حاضر 9 صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی وجود دارد که سه مورد از آنها بازدهی سالانه اعلام نکرده‌اند و ۶ صندوق دیگر دارای بازدهی یک‌ساله (منتهی به19 تیر ۱۴۰۱) حداقل 37 درصد ثبت کرده‌‌اند.

تقسیم‌بندی دیگری درباره صندوق‌ها وجود دارد که به شیوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها مرتبط است. به‌طور کلی صندوق‌ها در دو مدل قابل معامله (ETF) و غیرقابل معامله (مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌‌گذاری) فعالیت می‌کنند. این دو مدل تفاوت‌‌هایی با هم دارند که انتخاب هر کدام بستگی به سلیقه سرمایه‌‌گذار دارد. برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های غیر قابل معامله لازم است سرمایه‌گذار با صندوق به صورت حضوری یا غیر‌حضوری ارتباط بر‌قرار کند، توضیحات لازم را دریافت کند و مبلغ مورد نظر خود را برای صندوق واریز کند و پس از آن کدی به سرمایه‌گذار داده می‌شود که می‌تواند به وسیله آن به حساب کاربری خود در صندوق وارد شود. اما صندوق‌هایی که قابل معامله هستند را می‌توان تنها با استفاده از کد بورسی مانند سایر سهام خریداری کرد و نیازمند برقراری ارتباط با صندوق نیستند.

در تکمیل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید گفت که با مراجعه به سایت fipiran.ir انواع صندوق‌ها به تفکیک نوع، بازدهی و سایر اطلاعات دیگر درج شده است. همچنین آدرس اینترنتی هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این سایت قرار داده شده است. اما سرمایه‌گذاری در یک صندوق سرمایه‌گذاری چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نخستین مزیت استفاده از صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری بهره‌مندی از مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سرمایه است. چرا که یک تیم حرفه‌‌ای و متخصص در مسائل مالی و سرمایه‌گذاری مسوولیت سود یا زیان سرمایه افراد سرمایه‌گذار را به عهده گرفته‌‌اند. از طرفی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدی از دارایی‌‌ها تشکیل می‌شود. این اقدام که اصطلاحا متنوع‌سازی دارایی‌‌ها نام دارد باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابر‌این دومین مزیت استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نسبت به ورود بدون واسطه به بازار است. سومین مزیت به میزان نقدشوندگی بالا در صندوق‌ها بر‌می‌‌گردد. سرمایه‌گذاری در صندوق این امکان را فراهم می‌کند که افراد برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نشوند و بتوانند به راحتی و با سرعت پول خود را نقد کنند. این کار توسط ضامن نقد‌شوندگی صندوق انجام می‌شود و هر زمان افراد تصمیم به نقد کردن دارایی خود بگیرند ضامن نقد‌شوندگی صندوق این وظیفه را به عهده می‌گیرد.

بنابر‌این افراد در مراجعه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند یک یا چند واحد (مجموعه دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی به نام «واحد» یا «یونیت» تقسیم می‌شود) را خریداری کنند. هنگام خروج نیز می‌توانند یک یا چند یا همه واحدهای خود را به فروش برسانند. در نتیجه، امکان سرمایه‌‌‌گذاری با مبالغ اندک برای افراد وجود دارد. علاوه بر این موارد، در صورت نیاز به وجه نقد، نیازی به خروج همه سرمایه از صندوق نیست و می‌توان به میزان نیاز از آن برداشت کرد، بدون آنکه به میزان بازدهی آسیبی وارد شود. دیگر مزیت صندوق‌ها به شفافیت اطلاعات و نظارت قانونی برمی‌‌گردد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی مشخصی توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمامی فعالیت‌‌ صندوق‌ها به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شوند. در کنار مزایا، صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری دارای ریسک‌‌هایی نیز هستند. به عنوان مثال تغییر در سود اوراق با درآمد ثابت یا کاهش ارزش سهام موجود در پرتفوی از خطرات موجود برای بازده این صندوق‌ها است.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق بهتر از بانک است؟

بر اساس تغییرات سال ۹۹ صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر بدون ریسک نیستند. با توجه به ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به معنای ورود به بازار سرمایه است، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها ریسک بیشتری از سپرده‌گذاری در بانک خواهد داشت. اما نکته دیگر اینجاست که انتظار می‌‌رود به دلیل داشتن نیروهای متخصص ریسک صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری همواره کنترل شده باشد و معمولا توانایی خلق بازدهی‌‌های بالاتری از سیستم بانکی دارند. به عبارت دیگر اگر فردی تصمیم به ورود به بازار سرمایه دارد و حاضر به قبول ریسک این بازار است، بهتر است این اقدام را از طریق یک صندوق معتبر انجام دهد. چرا که مطمئنا احتمال انحراف از بازده موردنظر در پرتفوی شخصی افراد بالا خواهد بود، در حالی که این انحراف در صندوق‌ها پایین‌‌تر است. استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به تمامی ابزار‌‌های بورسی مانند سهام و اوراق بدهی، نقدشوندگی بالاتر و ریسک کنترل‌شده‌تری دارد و به همین دلایل سرمایه‌گذاری مناسبی تلقی می‌شود. نکته مهم آن است که نمی‌توان تنها به بازدهی صندوق‌ها در بازه‌های گذشته برای تصمیم‌گیری برای آینده اطمینان کرد، بلکه به دلیل شرایط حاکم بر بازار سرمایه بازده سرمایه گذاری عواملی مانند شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرایط حاکم بر بازار مورد نظر صندوق و عملکرد صندوق بسیار موثر هستند.

بازده سرمایه گذاری

دلایل خروج نقدینگی از بورس

مهدی میرمعینی
کارشناس بازار سرمایه

در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک می‌رسیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. اساسا لازمه سرمایه‌‌گذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا می‌کند ریسک سرمایه‌گذاری هم بالاتر می‌رود.با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمی‌شود،در حال حاضر رمایه‌داران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل می‌شوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمی‌کنند و همچنین انتظار خوشبینانه‌ای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایه‌گذار از بازار خار ج می‌شود.
اساس و پایه سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله بین‌المللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب می‌شود.
فارغ از موضوع برجام و تحریم‌ها، در سیاست‌گذاری اقتصادی که دولت انجام می‌دهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاست‌ها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفه‌های سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به نا‌امنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایه‌داران با بدبینانه‌ترین ذهنیت و با بدبینانه‌ترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.


تمام این موضوعات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بر می‌گردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاست‌هایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا می‌شود جوانب و منافع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.
با این مشکل در دوره‌های قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسان‌گیری وارد بازار شده بوده‌اند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفه‌ای‌ها از همین روند بازار سرمایه ناامید شده‌اند و در حال ترک بازار هستند.
رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا می‌کند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهام‌داران انجامیده‌ است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری موتور محرک تمام حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزه‌های مولد سوق می‌دهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا می‌کند.
درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده،به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمی‌شود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیت‌هایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهم‌ترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.

اختصاص بخشی از درآمد حاصل از احیای چاه‌های کم بازده به شرکت‌های دانش بنیان فعال

اختصاص بخشی از درآمد حاصل از احیای چاه‌های کم بازده به شرکت‌های دانش بنیان فعال

تهران - ایرنا - معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بخشی از درآمد حاصل از احیای چاه‌های کم‌بازده و غیرفعال به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین در ازدیاد برداشت از منابع غیرفعال و کم‌بازده نفت نقش آفرینی کنند، اختصاص می‌یابد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، شورای اقتصاد در جلسه مورخ هشتم تیر ماه ۱۴۰۱ با استناد به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامعی را در خصوص صیانت و ازدیاد برداشت مخازن نفت تصویب کرد.

علی ناظمی معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی درمورد این مصوبه گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و به منظور ارتقای احیای چاه‌های کم بازده و غیرفعال و افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بخش بالادستی نفت، شرکت ملی نفت ایران اقدام به تعریف طرح احیای چاه‌های کم‌بازده و غیر فعال نفتی کرده است.

وی به مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح احیای چاه‌های کم‌بازده و غیر فعال نفتی اشاره کرد و اظهار داشت: این صندوق به عنوان نهاد متولی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، علاوه بر نقش هماهنگ‌کننده نظام تامین مالی این طرح، در طرح‌ها نیز به طور مستقیم مشارکت می کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: مطابق مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین در ازدیاد برداشت از منابع غیرفعال و کم‌بازده نفت نقش آفرینی کنند، بخشی از درآمد حاصله به آنها متعلق می گیرد.

ناظمی ادامه داد: میزان این درآمد به نحوی پیش‌بینی شده که جذابیت بالایی برای این شرکت‌ها در پی داشته باشد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز هم به عنوان سرمایه‌گذار و هم حامی شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی تأمین مالی آنها را دارد. مطابق با مصوبه یاد شده در صورت مشارکت صندوق نوآوری در این پروژه‌ها، علاوه بر سهم مشارکت، یک دلار مازاد نیز به ازای هر بشکه نفت تولیدی به صندوق نوآوری تخصیص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: این صندوق نیز متعهد است که در طول دوره طرح، منابع درآمدی حاصل از این پروژه‌ها را مجددا به سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری احیای چاه‌های نفتی کم‌بازده اختصاص دهد و پس از اتمام طرح نیز ۵۰ درصد این منابع مازاد، صرف حمایت از شرکت‌های معرفی‌شده از سوی پارک علم و ‌فناوری صنعت نفت شود که این امر متضمن تشکیل چرخه حمایتی دائم از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهد شد.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اضافه کرد: این مصوبه تحول قابل توجهی در اجرای مدل بهره‌مندی از تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت در اکوسیستم فناوری کشور ایجاد خواهد کرد که می‌تواند منافع طرفین را به نحو منصفانه‌ای برآورده کند و الگوی تأمین مالی مناسبی برای همکاری بخش خصوصی و عمومی قرار گیرد. بدیهی است می‌توان از همین الگو برای سایر پروژه‌های بهینه‌سازی کلان کشور نظیر سایر بخش‌های انرژی بهره برد و منافع همزمان همه ذینفعان را مدنظر قرار داد.

براساس گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در تیرماه امسال صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور هم‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با شرکت ملی نفت ایران، نشستی را با حضور مدیران شرکت ملی نفت، نهادهای مالی، فعالان بازار پول و سرمایه و سایر تأمین‌کنندگان مالی برگزار کرد.

زمینه سرمایه گذاری موفق در داراب فراهم می شود

زمینه سرمایه گذاری موفق در داراب فراهم می شود

داراب- فرماندار ویژه داراب از سرمایه گذاران برای مشارکت در طرح های اقتصادی شهرستان دعوت کرد و گفت: زمینه سرمایه گذاری موفق در داراب فراهم می شود.

فرهاد سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای راه اندازی واحدهای اقتصادی در این شهرستان اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف در سطح استان فارس بهره مند است که با حمایت اصولی ازسرمایه گذاران زمینه اشتغال بخش زیادی از جوانان فراهم شده و بازده بسیار خوبی برای صاحبان سرمایه خواهد داشت.

وی افزود: یکشنبه‌های هر هفته از ساعت ۱۷ تا ۲۰، میز سرمایه گذاری اقتصادی در فرمانداری این شهرستان برگزار می‌شود تا ضمن شناسایی و دعوت از سرمایه گذاران زمینه سرمایه گذاری این افراد فراهم شود.

فرماندار ویژه داراب با تاکید بر اینکه سیاست دولت سیزدهم رفع موانع پیش روی اشتغال و تلاش جهادی برای کم‌کردن دغدغه معیشت مردم بوده است، تاکید کرد: اشتغال و تولید محورهای اصلی سیاست‌های دولت است.

سعدی خاطرنشان کرد: در جریان بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، مشکلات آنان احصاءو با آسیب شناسی و جمع بندی مشکلات مطرح شده، برای رفع آن چاره اندیشی می‌شود.

رئیس شورای اشتغال شهرستان داراب سرکشی از واحدهای تولیدی و مناطق مختلف شهرستان را تأثیر گذار دانست و تصریح کرد: باپشت میز نشینی و درهای بسته مشکلات مردم حل نمی‌شود.

سعدی رونق اشتغال در داراب را در گروی مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های اقتصادی بزرگ عنوان کرد و گفت: شهرستان داراب پنجمین شهرستان بزرگ و پر جمعیت فارس است که باید برای رونق تولید و به حرکت در آمدن چرخ اقتصاد آن تلاشی جهادی صورت بگیرد.

به عقیده فرماندار ویژه داراب، باید با نگاه ویژه به ظرفیت‌های این شهرستان در صورت نیاز مشکلات در سطح ملی پیگیری شود.

وی به ظرفیت‌های سرمایه گذاری داراب در حوزه صنایع تبدیلی گریزی زد و خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی و باغی شهرستان داراب با تولید انواع مرکبات، انجیر، بادام، گل محمدی و انار، دارنده مقام دوم فارس در تولید مرکبات، مقام سوم تولید انجیر استان و در تولید بادام دیم با برداشت ۸۰۰۰ تن از این محصول ۲۵ درصد از کل تولید بادام استان فارس را به خود اختصاص داده است.

فرماندار ویژه داراب با ذکر این نکته که این شهرستان بزرگترین دشت گل محمدی دیم جهان را داراست، ابراز کرد: در این حوزه نیز از نظر سطح و تولید مقام اول کشور به داراب تعلق دارد.

او بر لزوم مشارکت سرمایه گذاران در طرح‌های اقتصادی این شهرستان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه همه ساله ۳۵ هزار هکتار از اراضی داراب به زیر کشت محصولات زراعی می‌رود، راه اندازی صنایع مرتبط با غلات نظیر کارخانجات تولید بیسکویت و ماکارونی توجیه اقتصادی خوبی دارد.

سعدی همچنین از تولیدات ذرت و پنبه به عنوان محصولات مهم در این شهرستان نام برد و اذعان‌کرد: کشت ذرت این شهرستان پتانسیل بسیار خوبی برای راه اندازی کارخانجات روغن گیری و محصول پنبه با کیفیت داراب ظرفیت بسیار مناسبی برای احداث کارخانجات ریسندگی در این شهرستان دارد.

فرماندار ویژه داراب استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این شهرستان را تنها راه برون رفت از مشکلات بیکاری جوانان قلمداد کرد و افزود: داراب با ظرفیت‌های بی نظیر در حوزه گردشگری نیازمند مطالعه جدی برای استفاده اصولی در این صنعت است.

وی صنعت گردشگری و توریسم را یکی از پر درآمدترین حوزه‌های سرمایه گذاری در کشورها عنوان کرد و افزود: تنگه رغز داراب بعنوان زیباترین دره آبی کشور، آبشار فدامی با زیبایی خارق العاده و شرایط منحصر به فرد و همچنین وجود اماکن تفریحی و تاریخی و مذهبی همچون دارابگرد، مسجد سنگی، مسجد جامع، چشمه گلابی، خرتنگ، کاسه تراشان و چندین جاذبه گردشگری دیگر می‌تواند در رونق اقتصادی این شهرستان مثمر ثمر بوده و فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاران علاقه مند در این حوزه باشد.

فرماندار ویژه داراب در خاتمه معادن این شهرستان بویژه معدن مس را نیز را از جمله فرصت‌های بسیار عالی برای سرمایه گذاری دانست.

شهرستان داراب با جمعیت ۲۱۰ هزار نفر در ۲۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا