رازهاي معامله گران موفق

همبستگی کندل

نمودار یک روزه شاخص S&P 500

همبستگی کندل

عنوان مقاله: شناسایی عناصرکلیدی دانش و بررسی فرآیندهای مدیریت دانش درپروژه های نفت و گازشرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شناسه (COI) مقاله: IKMC06_610
منتشر شده در ششمین کنفرانس مدیریت دانش در سال 1392

گلناز صارمی - شرکت نفت مناطق مرکزی ایران کارشناسی ارشد MBA

مدیریت دانش در شرکت های نفت و گاز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که اکثر آپروژه محور هستند. پروژه ها از جهات مختلف به یکدیگر شباهت زیادی دارند، چنانچه دانش حاصل از پروژههای قبلی حفظ و به درستی بکار گرفته شوند، می توان بار موفقیت پروژه ها تاثیرگذار بود. در این مقاله، عناصر کلیدی دانش در چرخه عمر پروژههای توسعه میادین نفت و گاز با استفاده از روش دلفی شناسایی و مشخش گردیده است و وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش که منظور چهار فرآیند ایجاد ، ذخیره، تسهیم و بکارگیری دانش است در مورد هر یک از عناصر دانش بررسی شده است و در نهایت مشخص شدهاست که اجرای کدام یک از فرآیندهای مدیریت دانش در طول انجام پروژه در شرکت نفت مناطق مرکزی ضعیف بوده و از اهمیت بیشتری به منظور بهبود برخوردار است. جامعه آماری این تحقیق متخصصین مدیریت فنی ، مدیریت برنامه ریزی و مهندسی و ساختمان می باشند . با توجه به آنکه جمع آوری دادههای تحقیق با بهره گیری از روش دلفی صورت گرفته است، تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از آمار توصیفی (انحراف استاندارد، واریانس، میانگین) و آمار نا پارامتری (ضریب همبستگی کندل . . .) انجام گردیده است. در این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده، ۲۴ عنصر کلیدی دانش شناسایی شده و مشخش گردیده است که فرآیند های ذخیره تسهیم دانش به صورت مناسب انجام نمی گیرد، بنابراین از اهمیت و اولویت بیشتری جهت بهبود در نفت مناطق مرکزی برخوردار می باشند

دانش،مدیریت دانش،فرآیندهای مدیریت دانش ،روش دلفی

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

ضریب همبستگی کندال

در این مقاله ضریب همبستگی کندال به صورت تئوری تشریح داده شده و برای آن به صورت دستی و نرم افزاری مثال حل می شود. کندال (M. Kendall 1907-1983) در حدود سال 1930 به مطالعه یک نوع ضریب همبستگی پرداخت که به نام او شهرت دارد. در سال 1948 رساله ای در این باره منتشر کرد که محتوی تئوری این ضریب همبستگی می باشد.در آمار، ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال که به تای کندال مشهور همبستگی کندل است و با حرف یونانی τ نمایش داده‌ می‌شود یک آماره ی ناپارامتری است که برای سنجش همبستگی آماری میان دو متغیر تصادفی به کار می‌رود.

کندال

خواص ضریب همبستگی کندال

  • از آنجایی که مخرج این کسر تعداد انتخاب‌های زوج‌ها از بین n مشاهده است، همیشه از صورت بزرگتر است. پس ضریب همبستگی کندال از 1 کوچکتر و از 1- بزرگتر است.
  • اگر همه زوج‌ها با هم هماهنگ باشند مقدار ضریب همبستگی کندال برابر است با 1.
  • اگر همه زوج‌ها ناهماهنگ باشند ضریب همبستگی کندل همبستگی کندال برابر است با 1-.
  • اگر X و Y‌ مستقل باشند، انتظار داریم که ضریب همبستگی کندال نیز برابر با ۰ باشد.

فرمول محاسبه ضریب همبستگی کندال

[math]T=/[/math] در فرمول فوق n حجم نمونه مورد بررسی می باشد.

مقدار S از مجموع اختلاف ui (تعداد داده هایی که بعد از داده ی مورد نظر قرار گرفته و بیشتر از آن است) و vi (تعداد داده هایی که بعد از داده ی مورد نظر قرار گرفته و کمتر از آن است) بدست می آید :

[math]S=sum_^\n d_=sum_^\n (u_-v_)[/math]

حل مثال دستی ضریب همبستگی Kendall

در جدول زیر نمرات امتحان x و y ده دانش آموز ثبت شده است با استفاده از ضریب همبستگی کندال رابطه بین دو امتحان را محاسبه کنید :

10987654321دانش آموز
51641072938نمره امتحان x
62437815109نمره امتحان y

برای بدست آوردن ضریب همبستگی کندال ابتدا نمرات امتحان x را از کوچک به بزرگ مرتب به صورت زیر مرتب می کنیم و نمرات امتحان y را متقابلا در جدول یادداشت می نماییم :

10987654321دانش آموز
10987654321نمره امتحان x
71098463512نمره امتحان y
0111010201vi
0012446488ui
01-01446287di

محاسبه زوج های هماهنگ و ناهماهنگ

طریقه محاسبه vi بدین صورت است : نمره امتحان y دانش آموز اول را بررسی کرده (برابر 2 است) و به تعدادی که در نمرات سمت راستش کوچکتر از 2 مشاهده کردیم مقدار ui مشخص می شود (در امتحان y فقط نمره دانش آموز دوم از دانش آموز اول کمتر است) پس مقدار 1 اختیار می کند. برای دانش آموز دوم نیز که نمره امتحان y آن برابر 1 است مشاهده می شود که هیچکدام از دانش آموزان بعدی نمره کمتری از او نگرفته اند، لذا مقدار vi برای دانش آموز دوم برابر صفر می باشد.

طریقه محاسبه ui بدین صورت است : نمره امتحان y دانش آموز اول را بررسی کرده (برابر 2 است) و به تعدادی که در نمرات سمت راستش بزرگتر از 2 مشاهده کردیم مقدار vi مشخص می شود (در امتحان y فقط نمره دانش آموز دوم از دانش آموز اول کمتر است) پس مقدار 8 اختیار می کند (اگر بشماریم نمره y دانش آموز اول از 8 دانش آموز بعدی کمتر است). برای دانش آموز دوم نیز که نمره امتحان y آن برابر 1 است مشاهده می شود که هیچکدام از دانش آموزان بعدی نمره کمتری از او نگرفته اند، لذا مقدار vi برای دانش آموز دوم نیز برابر 8 می باشد (فقط نمرات دانش آموزان سمت راست باقی مانده را در شمارش به حساب می آوریم). در انتها مقدار S به صورت زیر بدست می آید :

حل مثال همبستگی کندال در SPSS

ابتدا به شکل زیر داده ها را وارد نرم افزار SPSS می کنیم : برای دریافت آموزش نحوه ورود داده همبستگی کندل ها در نرم افزار SPSS اینجا کلیک کنید.

دیتای ضریب همبستگی کندال

سپس از طریق دستور زیر کادر آزمون ضریب همبستگی میان دو متغیر را باز می کنیم :

مسیر اجرای ضریب همبستگی کندال

مانند شکل زیر در پنجره باز شده دو متغیر مورد نظر را وارد کادر Variables کنید و تیک ضریب همبستگی تاو-کندال را فعال نمایید، در انتها بر روی گزینه OK کلیک نمایید :

دستور اجرای ضریب همبستگی کندال

خروجی نرم افزار SPSS برای ضریب همبستگی کندال (KENDALL CORRELATION COEFFICIENTS) به صورت زیر است :

خروجی ضریب همبستگی کندال

همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی برابر با 0.689 بدست آمده است که سطح معنی داری آن با توجه به این که کمتر از 0.05 است نشان از معنی داری این ضریب می باشد.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام تا کجا ادامه خواهد داشت؟

در تمام ماه ژوئن، با همبستگی بالایی بین بیت کوین و شاخص S&P 500 در بازار سهام روبرو بودیم. حالا این شاخص در حال نزدیک شدن به مقاومت بزرگ خود در ناحیه 3230 دلاری است. البته، پیش از این Bitcoin مقاومت پیش روی خود را چندین بار تست کرده اما موفق به شکست آن نشده است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این شاخص بتواند مقاومت پیش روی خود را از میان بردارد، همبستگی و Correlation موجود تا چه انداره می‌تواند در رشد قیمت بیت کوین تاثیرگذار باشد؟

مقاومت طولانی مدت شاخص S&P 500

نمودار هفتگی زیرنشان می‌دهد که شاخص S&P 500 در نزدیکی مقاومت ناحیه 3،230 دلاری معامله می‌شود. قیمت این ایندکس، در طول هفته‌ی 8ام تا 15ام ژوئن (19 تا 26 خرداد) به این ناحیه رسید اما شدیدا برگشت خورد و نتوانست آن را بشکند. این امر باعث شد تا کندل استیک قرمز رنگی در چارت هفتگی این شاخص ایجاد شود.

حال شاخص S&P 500 برای دومین بار در حال تلاش است تا این مقاومت را بشکند. در صورت موفقت، دومین محدوده مقاومتی 3،400 دلار خواهد بود. با اینکه در طول این روند صعودی حجم معاملات بسیار پایین بوده، اما طی زمانی که کندل قیمتی به رنگ سبز بسته شد، حجم معاملات افزایش یافته بود. بنابراین تا زمانی که حجم معاملات دوباره افزایش پیدا نکند، این مقاومت مهم نیز شکسته نخواهد شد.

نمودار هفتگی شاخص S&P 500

نمودار هفتگی شاخص S&P 500

روند فعلی و تحلیل قیمت شاخص S&P 500

در نمودار روزانه دید صعودی‌تری داریم. اول از همه، یک تقاطع صعودی بین میانگین متحرک 50 و 200 روزه اتفاق افتاده که میانگین 50 روزه را به سطح حمایت تبدیل کرده است. علاوه بر این، کندل استیک سبز رنگ روز گذشته نیز به بالای ناحیه مقاومتی سایه کندل تشکیل شده در هفته‌ی گذشته رسیده است. این اتفاق نشان می‌دهد که قیمت شاخص S&P 500 به احتمال زیاد به بالای ناحیه مقاومتی پیشینی که در چارت زیر مشخص شده، خواهد رسید.

اگر این اتفاق بیفتد، باید منتظر واگرایی نزولی اندیکاتور RSI باشیم که تنها در این صورت می‌توانیم با اطمینان بگوئیم یا قیمت شکسته و به سمت 3،400 دلار حرکت می‌کند، یا اینکه یک الگوی سقف دوقلو (دو قله – Double Top) ایجاد می‌شود و قیمت به ناحیه حمایتی 2،950 دلار ریزش می‌کند. البته بنظر می‌رسد که واگرایی نزولی شاخص مقاومت نسبی محتمل‌تر باشد. دلیل این است که مقدار این شاخص به نسبت 10ام ژوئن (21 خرداد) بسیار پایین‌تر است.

نمودار یک روزه شاخص S$P 500

نمودار یک روزه شاخص S&P 500

چارت روزانه نشان می‌دهد قیمت این ایندکس، ناحیه 3،150 دلاری و خط مقاومت نزولی خود را شکسته است. علاوه بر این، شاخص SPX یک خط حمایت در حال شکل‌گیری را همبستگی کندل دنبال می‌کند که با ناحیه حمایتی ذکر شده در بخش قبلی، همزمان شده است.

تا زمانی که قیمت بالای این دو ناحیه حمایتی قرار داشته باشد، پرایس اکشن این شاخص صعودی خواهد بود و به احتمال زیاد به سمت ناحیه مقاومتی که پیشتر ذکر کردیم، حرکت خواهد کرد.

نمودار 6 ساعته شاخص S&P 500

نمودار 6 ساعته شاخص S&P 500

یکی از تریدرهای حوزه ارزهای دیجیتال به نام ColdbloodShill با به اشتراک گذاری چارت زیر نشان داده که شاخص S&P 500 درون یک الگوی مثلث معامله می‌شود. این مثلث در نمودار کوتاه مدت تشکیل شده که بر اساس تحلیل ما، قیمت شکسته خواهد شد.

نمودار 30 ساعته شاخص S&P 500

نمودار 30 ساعته شاخص S&P 500

همبستگی بیت کوین با شاخص S&P 500 در بازار سهام

از 11ام ژوئن (22 خرداد) تا کنون، همبستگی بالای بیت کوین با شاخص SPX بازار سهام را شاهد بودیم که در هیستوگرام پایین نمودار زیر هم مشخص است. مقادیر 1 نشان دهنده همبستگی بالای بیت کوین با شاخص S&P 500 در بازار سهام است.

با اینکه این همبستگی به مدت دو روز، یعنی بعد از افزایش قیمت بیت کوین و ریزش SPX از 4ام تا 6ام ژوئن (15 تا 17 خرداد) منفی بود، اما دوباره به محدوده مثبت خود بازگشته است. البته این کورلیشن همیشه در بیشترین حد خود نبوده و شواهد نشان می‌دهد که در 10 روز اول ماه ژوئن، این همبستگی بیت کوین با بازار سهام چندین بار هم منفی شده است.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

نمودار 4 ساعته شاخص S&P 500

خلاصه کلام اینکه همبستگی بیت کوین با بازار سهام تقریبا بالا است و شاخص S&P 500 هم در حال نزدیک شدن به مقاومت بزرگ خود است. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، می‌توانیم منتظر خروج بیت کوین از روند خنثی و افزایش قیمت این ارز دیجیتال برتر بازار باشیم.

ترکیب فیبوناچی اصلاحی با شمع های ژاپنی

ترکیب فیبوناچی و الگوهای شمعی

اگر سر کلاس توجه کرده باشید ، حال می دانید که می توانید ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کرده و یک استراتژی معاملاتی ساده اما بسیار مفید ایجاد کنید. اما دروس هنوز تمام نشده و تازه نوبت به کندل های شمعی رسیده است.

در این جلسه، می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار فیبوناچی اصلاحی را با دانش خود از الگوهای شمعی ژاپنی که در گذشته یاد گرفتید، ترکیب کنید. هنگام ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی ژاپنی ، در واقع ما بدنبال کندل های خسته می گردیم.

اگر می توانید تشخیص دهید کجا فشار خرید یا فروش به اتمام رسیده است، می تواند سرنخی داشته باشید از اینکه چه زمانی و کجا قیمت می تواند مجدد روند بگیرد. ما در اینجا دوست داریم آنها را “کندل های فیبوناچی” یا به اختصار “کندل های فیبو” بنامیم. مختصر و مفید ، نه؟ بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم تا موضوع روشن تر شود.

در زیر نمودار 1 ساعته EUR / USD آورده شده است.

استفاده از فیبوناچی و کندل های ژاپنی

به نظر می همبستگی کندل رسد این جفت ارز در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد که حرکت کمی متوقف شده است. آیا فرصتی برای سواری گرفتن از روند نزولی وجود خواهد داشت؟ وقت آن است که از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده و کار را شروع کنید!

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، ما در 3 مارس سووینگ سقف خود را روی 1.3364 تنظیم کرده و در 6 مارس سووینگ کف در 1.2523 است. از آنجایی که جمعه است، شما تصمیم دارید ریلکس باشید و روز استراحت خود را سپری کنید و پس از مشاهده نمودارها پس از تعطیلات تصمیم بگیرید چه زمانی وارد شوید.

نمودار فیبوناچی و کندل شمعی

اوه! چند روز بعد وقتی نمودارهای خود را باز می کنید ، می بینید که EUR / USD نسبت به قیمت بسته شدن جمعه بسیار بالاتر رفته است. گرچه سطح فیبو 50.0٪ کمی عمل کرده است ، اما در نهایت خریداران جفت ارز را بالاتر برده اند. تصمیم می گیرید صبر کنید و ببینید آیا سطح فیبو 61.8٪ عمل می کند یا خیر.

به هر حال ، آخرین کندل شدیدا حاکی از روند صعودی بوده! چه کسی می داند ، ممکن است همینطور بالا و بالاتر رود!

تحلیل در فارکس

خوب ، نگاه می کنید؟ یک دوجی قد دراز در سطح 61.8 درصد اصلاح فیبوناچی بالا زده! اگر به درسهای کلاس الگوهای شمعی توجه کرده باشید ، می دانید که این کندل یک “کندل خسته” است. آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در سطح فیبوناچی اصلاحی عمل کرده است؟

شاید. چشم سایر معامله گران نیز احتمالاً به آن سطح فیبو بوده است. آیا وقت فروش گرفتن است؟ هرگز نمی توانید با قطعیت بدانید (به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است) ، اما احتمال تغییر روند زیاد به نظر می رسد!

اگر بلافاصله بعد از تشکیل آن دوجی فروش می گرفتید ، می توانستید جدا سود کسب کنید. درست بعد از آن دوجی ، پیش از اینکه قیمت بریزد، کمی متوقف شده است. نگاهی به همه آن کندل های قرمز بیندازید! به نظر می رسد که خریداران واقعاً بسیار خسته بودند ، که به فروشندگان اجازه دادند دوباره وارد بازار شوند و کنترل اوضاع را به دست بگیرند.

سرانجام ، قیمت تا کف نوسان ریخته است. حرکتی حدود 500 پیپ بود! می توانست معامله سال شما لقب گیرد! دنبال “کندل های فیبو” گشتن می تواند واقعاً مفید باشد، زیرا می تواند نشان دهد که آیا سطح فیبوناچی اصلاحی عمل می کند یا خیر. اگر به نظر می رسد که قیمت در سطح فیبو گیر داشته است ، احتمال این وجود دارد که سایر معامله گران سفارشاتی را در این سطح ثبت کرده باشند.

این به منزله تأیید بیشتری است که نشان می دهد مقاومت یا حمایت واقعا در این قیمت وجود دارد. نکته خوب دیگر در مورد کندل های فیبو این است همبستگی کندل که شما نیازی به گذاشتن سفارش محدود در سطح فیبو ندارید. ممکن است نگرانی هایی داشته باشید که آیا حمایت یا مقاومت عمل می کند یا خیر ، چراکه ما به “یک منطقه” نگاه می کنیم و نه لزوماً سطح خاصی. اینجا همبستگی کندل است که می توانید از دانش خود در مورد آرایش کندل ها استفاده کنید.

شما می توانید منتظر بمانید تا کندل فیبو درست زیر یا بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی شکل بگیرد تا تأیید بیشتری بدهد که ایا گذاشتن آن سفارش خوب است یا خیر. اگر یک کندل فیبو تشکیل شود، می توانید در قیمت بازار وارد معامله شوید و دیگر نیازی به گذاشتن سفارش پندینگ نیست. زیرا اکنون تأیید بیشتری دارید که آن سطح احتمالا عمل می کند.

06. کاربرد الگوهای قیمتی

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی (Volatility)

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث .

آشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.۱) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمان�.

آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کار�.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بال�.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن.

اشناسایی اصول استفاده از الگوهای ادامه دهنده در کندل استیک

Downside Tasuki Gapاین الگو در میانه روند نزولی به وجود می آید. قبل از تکمیل دو شمع انتهایی الگو، شکاف نزولی همراه با شمع نزولی دیده می شود شمع بعدی با اینکه صعودی می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بسته شدن در محدوده شم�.

اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک) محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار �.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One candleHa.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One can.

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه.

اصول استفاده ازالگوهای مثلث (تری انگل) Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال �.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای همبستگی کندل تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت �.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– ن�.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB با.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را ندار�.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– نقط�.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.– نقطه E تا.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.همانطور که در شکل مشاهده می شو.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار مبا.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت ه.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل همبستگی کندل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد ک�.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باش�.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن .

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پ.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جه�.

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تش�.

شناسایی اصول همبستگی کندل همبستگی کندل انجام ترکیبی از الگوهای شمعی با S & R در کندل استیک

برای نمونه و آشنایی شما، مثالی از نمودار روزانه یورو به دلار را در چارت زیر مشاهده می کنید. در این مثال سعی شده با ترکیب دروسی که تا به حال آموخته اید با الگوهای شمعی ژاپنی نحوه استفاده از این الگوها آموزش داده شود.دایره A ا�.

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا